Mark

Open AtelierAW

 
In het centrum van Laren bij Does Interieur
staan de Antroporosion objecten. Zij verhouden zich
tussen, de mens en natuurlijke processen die continue veranderen. 
Mark